Taubesällskapet Nordosten
Men hej, alla vänner, som gästa min ö!

Styrelse mm under verksamhetsåret 2014

Ordförande: Bo Sahlén
Vice ordförande: Sverker Andersson
Sekreterare: Inger Sahlén
Kassör: Catarina Andersson
Ledamöter: Per Sahlén, Barbro Martinelle och Folke Ferner
Suppleant: Magnus Schön
Valberedning: Kjell Nordström, sammankallande, samt Bo Wiklund 
och Laila Backberg
Revisorer: Margareta och Börje Säfvenberg

Vill du veta mer om Taubesällskapet Nordosten?

Kontakta ordförande Bo Sahlén telefon 060-363 69
eller e-posta oss info@nordosten.nu

 

fiol
p_Highlighted